Budka, która ze swojej natury jest miejscem ogólnie dostępnym staje się przestrzenią prywatną.
Przez zamknięcie i umieszczenie absurdalnej informacji zaprzeczamy jej funkcji w strefie publicznej. Tym samym przestrzeń ta zaczyna funkcjonować na nieoczywistych zasadach.

 

Projekt dofinansowany
ze środków m.st.
Warszawy

Organizatorzy:

Partnerzy:

Stowarzyszenie
“Z siedzibą w Warszawie”
ul. Stalowa 17/19 lok. 45
03-425 Warszawa
tel. 601 91 03 03,
www.wwarszawie.org.pl
my@wwarszawie.org.pl