Ptasie radio. Świętokrzyska przy klubokawiarni "Nowy Wspaniały Świat". Za pomoc w realizacji projektu specjalne podziękowania dla Janka Piniążka.

 

Projekt dofinansowany
ze środków m.st.
Warszawy

Organizatorzy:

Partnerzy:

Stowarzyszenie
“Z siedzibą w Warszawie”
ul. Stalowa 17/19 lok. 45
03-425 Warszawa
tel. 601 91 03 03,
www.wwarszawie.org.pl
my@wwarszawie.org.pl