Ławka, przy której mogą siedzieć rozmówcy, to inny sposób komunikacji. "Face to Face" to nawet bliski kontakt wzrokowy na odległość kilkunastu centymetrów.

 

Projekt dofinansowany
ze środków m.st.
Warszawy

Organizatorzy:

Partnerzy:

Stowarzyszenie
“Z siedzibą w Warszawie”
ul. Stalowa 17/19 lok. 45
03-425 Warszawa
tel. 601 91 03 03,
www.wwarszawie.org.pl
my@wwarszawie.org.pl