Wypakowanie budki piłkami jest grą z widzem - strach przed otworzeniem drzwi przeplata się z pokusą, żeby to jednak zrobić. Pomysł zakładał włączenie do instalacji dziur w chodniku, do których wlatywać mogą uwolnione z budki piłki.
To gra uliczna przełamująca nudę szarego, zazwyczaj zniszczonego chodnika.
Niestety budka nie przetrwała próby jednej nocy - została zdewastowana, słowem, zbyt wiele osób wyrażało chęć podjęcia zaproponowanej gry. Najczęściej niezgodnie z zasadami.

 

Projekt dofinansowany
ze środków m.st.
Warszawy

Organizatorzy:

Partnerzy:

Stowarzyszenie
“Z siedzibą w Warszawie”
ul. Stalowa 17/19 lok. 45
03-425 Warszawa
tel. 601 91 03 03,
www.wwarszawie.org.pl
my@wwarszawie.org.pl